MAJIKAN! DAH NAK MASUK TAHUN 2024 NI!

Dah bersedia ke belum? Dah ada planning untuk tahun 2024? Dah susun strategi marketing? Dah susun gerak kerja? Dah ada target?

Ke anda bersenang lenang masuk tahun 2024 begitu jer…

Tuan Puan, gagal merancang bermaksud merancang untuk GAGAL!

Ini 5 Persediaan yang majikan atau pendiri bisnes perlu tahu untuk menghadapi cabaran tahun 2024!

Let’s go!

Saya bahagikan kepada beberapa bahagian.

1. Kita mulakan dengan Data Jualan & Pemasaran.

Perkara pertama yang anda perlu sediakan untuk hadapi tahun 2024 adalah dapatkan DATA.

DATA apa tu?

  • Data Jualan.
  • Data Pembelian.
  • Data Kempen.
  • Data Kos.
  • Data Promosi.

Anda perlukan maklumat dan data-data ini dan lihat semula pergerakkan, progress anda sepanjang tahun. Kenapa? Kita bahagikan setahun kepada 4 bahagian (quarter) , Q1, Q2, Q3 dan Q4.

Setiap bahagian mewakili 3 sebulan dalam setahun. Selepas anda keluarkan data-data ini, cuba jawab soalan-soalan ini:

  • Bulan berapa yang paling banyak jualan pada tahun 2023?
  • Produk apa yang paling banyak pembelian?
  • Produk apa yang paling mendapat sambutan?
  • Kempen apa yang paling berjaya?
  • Berapa bajet yang digunakan sepanjang tahun 2023 dan pulangan semula?

Senaraikan dan jawab soalan-soalan ini untuk anda MEMBUAT KEPUTUSAN lebih baik pada tahun 2024!

Jika anda gagal senaraikan, anda akan hadapi kesukaran dan ‘sejarah mungkin berulang’ bak lagu NewBoyz tu.

Sabar-sabar Tuan Puan, saya tahu banyak nak hadam. Tapi kita pergi ke bahagian kedua. Boleh?

2. Perkara yang kedua yang anda perlu sediakan untuk hadapi tahun 2024 adalah BAJET.

Biar betul bajet ni penting? Sebab saya percaya rata-rata pendiri bisnes tak sediakan bajet, tapi main rasa-rasa tapi jika anda memang buat BAGUS!

Kenapa bajet ni penting?

Bajet adalah satu alat penting dalam pengurusan kewangan sesebuah syarikat. Ia membantu syarikat merancang, mengawal, dan menilai perbelanjaan mereka. Berikut adalah beberapa sebab mengapa bajet penting untuk sesebuah syarikat:

2.1 Perancangan Kewangan:

Bajet membantu syarikat merancang secara terperinci bagaimana untuk menggunakan sumber kewangan . Ini termasuk perancangan untuk perbelanjaan operasi, pelaburan, dan lain-lain.

2.2 Kawalan Kewangan:

Dengan menggunakan bajet, syarikat dapat mengawal perbelanjaan mereka dan memastikan bahawa mereka tidak melebihi sumber kewangan yang tersedia. Ini membantu mengelakkan pembaziran dan memastikan keberlanjutan kewangan.

2.3 Penilaian Prestasi:

Bajet membantu menetapkan matlamat kewangan yang boleh diukur. Dengan membandingkan hasil sebenar dengan bajet, syarikat dapat menilai prestasi mereka dan membuat perubahan jika perlu.

2.4 Pengurusan Risiko:

Dengan merancang untuk pelbagai senario dalam bajet, syarikat dapat mengenalpasti dan menguruskan risiko kewangan dengan lebih berkesan. Ini termasuk penentuan alternatif jika terdapat perubahan dalam pasaran atau keadaan ekonomi.

2.5 Pengambilan Keputusan:

Bajet memberikan maklumat yang diperlukan untuk membuat keputusan strategik. Misalnya, jika syarikat merancang untuk memperluaskan operasi, bajet akan membantu menilai sama ada sumber kewangan mencukupi untuk menyokong perluasan tersebut.

2.6 Pemantauan Kerja:

Bajet membolehkan syarikat untuk memantau prestasi mereka dari semasa ke semasa. Ini membantu pengurusan mengenal pasti trend dan isu-isu yang perlu diatasi.

2.7 Pelaburan dan Pembiayaan:

Bajet membantu syarikat menentukan jumlah kewangan yang diperlukan untuk pelbagai projek atau operasi. Ini penting apabila syarikat merancang untuk mendapatkan pembiayaan atau melabur dalam peluang baru.

2.8 Hubungan dengan Pihak Berkepentingan:

Pihak berkepentingan seperti pelabur, pemberi pinjaman, dan pemegang saham seringkali memerlukan maklumat kewangan yang teratur. Bajet menyediakan struktur untuk melaporkan prestasi kewangan dan meramalkan prestasi masa depan.

Secara keseluruhannya, bajet memainkan peranan kunci dalam memastikan kewangan syarikat teratur, berkesan, dan berdaya maju dalam persekitaran perniagaan yang berubah-ubah.

Bajet juga penting dalam persediaan sesuatu DI LUAR JANGKA, contohnya covid-19 sebelum ni. Cuba tanya sendiri bersediakah syarikat anda jika berlaku wabak pandemik sekali lagi?

3. MANPOWER.

Perkara ni sangat penting dalam mana-mana bisnes yang sedang berkembang.

Ini waktu kritikal untuk pastikan perniagaan anda ada BAKAT yang betul dan bukannya BEBAN.

Ramai yang kata susah nak cari pekerja sekarang, tapi ramai juga yang kata susah nak cari kerja sekarang. Mana satu yang anda percaya?

Satu lagi mitos paling ramai majikan dan founder hadapi adalah, founder kena ada 24 jam baru bisnes boleh grow! Anda tak tahu apa yang anda tahu. Untuk permulaan, YA anda boleh duduk dibahagian hadapan, bila bisnes semakin berkembang inilah masanya untuk anda serius mencari bakat. Percayalah sentiasa ada PENGGANTI, atau orang yang boleh bantu anda.

Fokus disini adalah anda perlu cari Pekerja berkualiti. Kenapa? Pekerja berkualiti mampu kurangkan kos menguruskan syarikat dan pembayaran gaji. Ya gaji mereka mungkin tinggi, tapi mereka memberi jaminan dan tahap tanggungjawab yang berbeza.

Pekerja berkualiti mempunyai beberapa ciri-ciri yang membezakan mereka dari yang lain. Berikut adalah lima ciri utama pekerja berkualiti.

3.1 Kecekapan dan Kebolehan:

Pekerja berkualiti mempunyai kecekapan dan kebolehan yang sesuai dengan tugas mereka. Mereka telah mengembangkan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasan dengan cekap dan berkesan.

Kecekapan ini mungkin melibatkan pendidikan formal, latihan, dan pengalaman kerja yang relevan.

3.2 Inisiatif dan Motivasi Tinggi:

Pekerja berkualiti cenderung mempunyai inisiatif tinggi dan motivasi dalaman yang kuat. Mereka tidak hanya menunggu arahan, tetapi aktif mencari peluang untuk memberikan sumbangan dan meningkatkan prestasi.

Pekerja yang mempunyai inisiatif tinggi dapat menjadi aset berharga bagi organisasi dalam mencapai matlamat.

3.3 Kerjasama dan Kemahiran Berkumpul:

Pekerja berkualiti mampu bekerja dengan baik dalam kumpulan. Mereka dapat berkomunikasi dengan berkesan, mendengar pandangan orang lain, dan menyumbangkan dengan makna. Kemampuan untuk berkolaborasi secara positif membentuk persekitaran kerja yang sihat dan produktif.

3.4 Kepimpinan dan Tanggungjawab:

Walaupun tidak semua pekerja perlu menjadi pemimpin, pekerja berkualiti menunjukkan tanggungjawab terhadap tugasan dan projek yang mereka tangani. Mereka dapat dipercayai, mengambil inisiatif, dan bertanggungjawab terhadap keputusan dan tindakan mereka. Kemampuan ini membina kepercayaan rakan sekerja dan atasan.

3.5 Kemahiran Penyelesaian Masalah:

Pekerja berkualiti mempunyai kemahiran untuk mengenal pasti, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan berkesan. Mereka boleh berfikir secara kreatif, mencari penyelesaian alternatif, dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi cabaran. Kemahiran penyelesaian masalah ini amat berharga dalam situasi yang kompleks dan dinamik.

Pekerja berkualiti mungkin juga menunjukkan ciri-ciri tambahan seperti komunikasi yang berkesan, adaptabilitas, integriti, dan kemampuan untuk belajar dan berkembang. Gabungan ciri-ciri ini membentuk profesional yang memberikan sumbangan positif terhadap kejayaan organisasi.

4. Pengurusan kewangan dan pematuhan undang-undang!

Urus kewangan, cukai, dan kira-kira bisnes adalah aspek-aspek penting dalam pengurusan perniagaan. Berikut adalah beberapa sebab mengapa hal ini begitu penting:

4.1 Pematuhan Cukai:

Pematuhan cukai adalah aspek yang sangat penting dalam pengurusan perniagaan. Pematuhan yang baik memastikan perniagaan patuh kepada undang-undang cukai, mengelakkan sebarang masalah undang-undang, serta memaksimumkan keuntungan dengan memanfaatkan insentif cukai yang berpotensi.

4.2 Perkembangan dan meluaskan perniagaan:

Kira-kira bisnes yang tepat memberikan pemahaman tentang prestasi kewangan perniagaan. Ini penting untuk menilai keberkesanan strategi bisnes dan membuat keputusan mengenai peluang pertumbuhan dan perluasan.

4.3 Mengenal Pasti Risiko dan Peluang:

Analisis kewangan membantu mengenal pasti risiko dan peluang dalam persekitaran perniagaan. Dengan memahami keadaan kewangan, perniagaan dapat membuat langkah-langkah proaktif untuk mengurangkan risiko dan memanfaatkan peluang yang muncul.

4. 4. Kepatuhan dengan Undang-Undang:

Melalui urusan cukai dan kewangan yang baik, perniagaan dapat memastikan kepatuhan penuh terhadap undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan sektor mereka. Ini melibatkan pematuhan dengan peraturan cukai, undang-undang kewangan, dan standard perakaunan.

Dengan memahami dan menguruskan aspek-aspek ini, perniagaan dapat berfungsi dengan lebih cekap, memaksimumkan keuntungan, dan mencapai kelestarian jangka panjang.

Kalau anda masih buat kira-kira main rasa-rasa atau buat-buat tahu percayalah anda sebenarnya sedang menghalang bisnes anda sendiri daripada berkembang!

5. LEADERSHIP.

Saya nak tanya, adakah anda masih melekat dalam operasi bisnes atau sudah ada pelapis?

Anda boleh panggil pelapis, 2nd layer, leader, key leader, pengurus atau apa pun. Tapi mereka ni memainkan peranan yang sangat penting sebagai majikan anda perlu set hala tuju syarikat bukan tenggelam dalam operasi.

Jika anda masih belum ada, mula rangka untuk perancangan dan game bisnes tahun 2024.

Untuk menghadapi cabaran bisnes pada tahun 2024, kepemimpinan yang kukuh dan berkesan sangat penting. Berikut adalah tiga ciri-ciri kepemimpinan yang kritikal untuk mengatasi cabaran bisnes:

5.1 Keupayaan Mengurus Perubahan:

Pada masa yang sentiasa berubah, pemimpin perlu mempunyai keupayaan untuk mengurus perubahan. Mereka harus dapat mengenali tren dan cabaran baru dalam pasaran, serta memberi arahan dan kestabilan kepada pasukan dalam menghadapi perubahan tersebut. Kepemimpinan yang mampu menyediakan visi yang jelas dan mengoordinasikan usaha untuk beradaptasi dengan perubahan akan memberi kelebihan kompetitif kepada perniagaan.

5.2 Kemahiran Komunikasi yang Efektif:

Kemahiran komunikasi yang berkesan adalah ciri penting bagi seorang pemimpin. Pemimpin perlu dapat menyampaikan maklumat dengan jelas, memotivasi pasukan, dan mendengar dengan berkesan. Komunikasi yang efektif membantu membina kepercayaan dalam pasukan, mengurangkan ketidakpastian, dan memastikan bahawa setiap anggota pasukan memahami matlamat serta peranan mereka dalam menghadapi cabaran bisnes.

5.3 Kemampuan Pengambilan Keputusan yang Bijak:

Cabaran bisnes seringkali memerlukan pengambilan keputusan yang bijak dan cepat. Seorang pemimpin yang berkesan perlu memiliki kemampuan untuk menilai maklumat dengan tepat, mengambil risiko yang diperlukan, dan membuat keputusan yang dapat memberi kesan positif kepada perniagaan. Kemampuan ini memerlukan keberanian, ketelitian, dan tanggungjawab.

Pemimpin yang mempunyai kombinasi ciri-ciri ini dapat memberikan panduan yang diperlukan untuk mengatasi cabaran bisnes pada tahun 2024 dalam menghadapi dinamika pasaran yang berubah dengan cepat.

Soalnya sekarang, anda masih mengeluh atau agresif membina bisnes?

Bisnes jadi lebih seronok bila anda ilmu di dada.

Anda serius Nak Grow Bisnes Lebih Laju? Daftar sekarang di Amazing Founder : Grow Bisnes Lebih Laju!

Atau hubungi team kami Cik Mira sekarang pendaftaran ditutup!

Jangan lupa share artikel ini

Related Articles

Semoga blog ini memberi manfaat untuk anda

Nakkan Konsultasi Bisnes PERCUMA? Klik Di Bawah Sekarang!

Semoga blog ini memberi manfaat untuk anda.

Nakkan Konsultasi Bisnes PERCUMA? Klik Di Bawah Sekarang!