CORPORATE TRAINING

Kursus Presenter Berimpak Tinggi | Millionaire Speaker | Pembentangan Berimpak Tinggi | Pengucapan Berimpak |

Program Presenter Berimpak Tinggi ini dicadangkan khusus untuk mendalami ilmu praktikal untuk membangunkan usahawan dengan memupuk rasa keyakinan di hadapan pelanggan dan pasukan (team) bagi membina ikatan pasukan yang produktif (cara bercakap). Adalah sukar sekiranya pasukan sukar memahami dan kurang yakin dengan anda jika tidak Berjaya menyakinkan mereka.

Dengan aktiviti bercakap di hadapan khalayak ini ia dapat membantu usahawan  menyelesaikan masalah kurang keyakinan menyakinkan pelanggan dan pasukan dalam merencana perjalanan bisnes mereka.

Perlaksanaan program ini membuka peluang dan ruang untuk membantu usahawan  dalam mengukuhkan, memulih dan membina diri usahawan itu kepada usahawan yang berkualiti. Usaha ini adalah bagi mengembangkan potensi peserta ke arah melahirkan usahawan yang mahir, membina prestasi yang tinggi serta berkeyakinan. Melalui penglibatan dalam program ini sebagai satu medium untuk melatih dan mengasah bakat dalam memimpin pasukan yang hebat. 

Program ini menerapkan 3 elemen utama yang merangkumi:

  • Pasukan

               Pembinaan usahawan yang berkeyakinan. Ketua yang berkarisma adalah ketua yang mampu menyakinkan pasukan.

  • Budaya

Dalam membina team yang produktif, budaya adalah kunci utama kepada kejayaan sesebuah pasukan. Dengan budaya yang produktif, usahawan perlu tahu peranan mereka semaksimum mungkin dalam setiap ucapan

  • Kepimpinan

Kepimpinan penting dalam pembentukan supaya dapat satukan ahli-ahli kumpulan ke arah hala tuju yang sama dalam memastikan organisasi kekal berdaya saing.

Apa Yang Akan Diperoleh Para Peserta:

  • Membina kredibiliti sebagai pemimpin dalam pasukan
  • Meningkatkan keyakinan usahawan kepada prestasi yang tinggi
  • Memaksimumkan potensi usahawan dalam memberi kata-kata semangat dalam memberi nilai tambah kepada pasukan
  •  Memahami konsep komunikasi yang berkesan antara pasukan dan pelanggan

Apakah Kelebihan Kursus Ini:

  • Bengkel ini dikendalikan oleh penceramah yang pakar dalam bidang pembentangan dan pengurusan pasukan. Kursus ini menekankan 80 peratus praktikal dan 20 peratus teori.
  • Jurulatih berpengalaman dalam pengurusan syarikat dan pembentangan. Ini menjadi nilai tambah kepada peserta dalam bengkel.
  • Result orientation yang tinggi ditekankan berdasarkan keperluan penganjur apabila diperlukan melalui saranan selepas bengkel.

antara Organisasi Yang Pernah Kami Berkolaborasi

Klik butang di bawah untuk melihat testimoni pelanggan kami

CORPORATE TRAINING

Dapatkan Proposal Percuma Sekarang!

Step 1

Pilih kursus untuk organisasi anda

Step 2

Isikan maklumat organisasi anda dan maklumat program yang ingin anda anjurkan

Step 3

Klik “DAPATKAN PROPOSAL SEKARANG”

Step 4

Kami akan menghantar proposal dalam tempoh masa 3 hari waktu bekerja