CORPORATE TRAINING

Intensive Business Mastery | Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi | Leadership Training | Kursus Pengurusan Perniagaan

Program ini adalah HRDF Claimable di bawah Skim SBL Khas.

Program pengurusan organisasi dan kepimpinan ini dicadangkan khusus mengenai ilmu teori dan praktikal gabungan strategi yang dirangka dan disusun khas untuk digunakan oleh organisasi atau individu bagi mengurus syarikat atau perniagaan dengan lebih sistematik dan efektif. 

Aktiviti untuk sebuat syarikat atau organisasi memerlukan kepimpinan dalam setiap bahagian di dalam syarikat. Maka, pengurusan yang betul dan sistematik akan membantu melancarkan operasi syarikat atau organisasi. 

Perlaksanaan program ini membuka peluang dan ruang untuk membantu peserta memahami beberapa strategi dan teknik pengurusan yang berkesan yang tersusun dan berkala. Melalui penglibatan dalam program ini, ia sebagai pendedahan ilmu cara paling berkesan kepada peserta terutama kepada syarikat atau organisasi.

Program ini menerapkan elemen A, B, dan C yang merangkumi:

  • Appearance

Mempelajari teknik kepimpinan dan pengurusan dengan sistematik dan efektif

  • Behaviour

Mempelajari bagaimana pentingnya pengurusan pasukan secara professional.

  • Communication

Mempelajari teknik dan strategi komunikasi terhadap pasukan bagi memastikan operasi syarikat berjalan memenuhi
matlamat syarikat.

Apa Yang Akan Diperoleh Para Peserta:

  •  Meningkatkan teknik pengurusan syarikat yang betul dan tersusun menggunakan tools dan sistem yang sesuai
  • Memahami konsep dan kepentingan pengurusan terhadap pekerja dan kepada syarikat atau organisasi
  • Meningkatkan pengetahuan mengenai pengurusan syarikat  

Apakah Kelebihan Kursus Ini:

  • Bengkel ini dikendalikan oleh penceramah yang pakar dalam pengurusan dan kepimpinan. Kursus ini menekankan 80 peratus praktikal dan 20 peratus teori.
  • Jurulatih berpengalaman dalam pengurusan syarikat dan pengurusan manusia. Ini menjadi nilai tambah kepada peserta dalam bengkel.
  • Result orientation yang tinggi ditekankan berdasarkan keperluan penganjur apabila diperlukan melalui saranan selepas bengkel.

antara Organisasi Yang Pernah Kami Berkolaborasi

Klik butang di bawah untuk melihat testimoni pelanggan kami

CORPORATE TRAINING

Dapatkan Proposal Percuma Sekarang!

Step 1

Pilih kursus untuk organisasi anda

Step 2

Isikan maklumat organisasi anda dan maklumat program yang ingin anda anjurkan

Step 3

Klik “DAPATKAN PROPOSAL SEKARANG”

Step 4

Kami akan menghantar proposal dalam tempoh masa 3 hari waktu bekerja