CORPORATE TRAINING

Kursus Komunikasi Berkesan | Kursus Interpersonal Skill | Kursus Komunikasi Korporat | Kursus Communication Skill

Program Komunikasi Berkesan ini dicadangkan khusus untuk mendalami ilmu praktikal untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi antara kakitangan pengurusan dan pelaksana dalam sebuah organisasi.

Komunikasi yang baik dan berpengaruh dapat menambah nilai kepada pembuatan sesuatu keputusan. Salah satu cabaran kepada keberkesanan komunikasi adalah dari segi cara seseorang mempengaruhi dan memperolehi kepercayaan melalui komunikasi dan kemahiran pembentangan di samping bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain.

Komunikasi adalah satu mesej yang perlu disampaikan dengan jelas, ringkas, dan mudah difahami. Komunikasi yang baik memerlukan amalan atau latihan yang berterusan disamping keyakinan diri. Dalam program ini, para peserta akan didedahkan dan dibimbing bagaimana untuk berkomunikasi dengan berkesan melalui kaedah mengenali karakter manusia. Melalui teknik ini, mereka akan lebih memahami dan mudah untuk berinteraksi.

Program ini menerapkan 3 elemen utama yang merangkumi:

v  People 

Penghantar mesej perlu mengambil langkah dengan menghantar mesej pada masa yang sesuai dan mendapat perhatian daripada penerima agar mesej tersebut sampai kepada mereka.

 v  Budaya

Dalam membina team yang produktif, budaya aras tinggi dalam penyampaian komunikasi adalah kunci utama kepada kejayaan sesebuah organisasi. Dengan budaya yang produktif, setiap kakitangan akan memainkan peranan semaksimum mungkin dalam setiap tugasan yang diarahkan.

 v  Mesej

Apa-apa mesej atau maklumat yang disampaikan oleh pengirim perlu mudah difahami agar penerima mengetahui apa yang cuba disampaikan.

 

Apa Yang Akan Diperoleh Para Peserta:

ü  Membangunkan kemahiran komunikasi yang berkesan dan membina jaringan hubungan yang professional.

ü  Meningkatkan kemahiran komunikasi berkesan dan keupayaan mengambil tindakan.

ü  Memberi lebih keyakinan berkomunikasi dengan pelbagai peringkat dalam organisasi serta pelanggan.

ü  Berkomunikasi cara yang lebih berpengaruh dengan cara positif.

 

Hasil Pembelajaran:

ü  Peserta dapat menyampaikan mesej-mesej dengan jelas dan terang ke dalam sesiapa yang mendengar

ü  Menjadi lebih berkeyakinan dalam berkomunikasi dalam apa sahaja keadaan

ü  Peserta dapat meningkatkan kemahiran berurusan dengan situasi secara tegas tetapi berkesan

ü  Peserta dapat mengenalpasti dan membangunkan karakter diri sebagai pemimpin pasukan yang berpengaruh di kalangan pasukan melalui komunikasi.

ü  Peserta dapat membentuk perspektif yang lebih luas dan bersepadu dalam pemikiran mereka dan berkomunikasi dengan lebih yakin dengan orang lain.


Apakah Kelebihan Kursus Ini:

ü  Bengkel ini dikendalikan oleh penceramah yang pakar dalam pengurusan manusia dan komunikasi antara pasukan. Kursus ini menekankan 80 peratus praktikal dan 20 peratus teori

ü  Jurulatih berpengalaman dalam kepimpinan organisasi dan pengurusan pasukan. Ini menjadi nilai tambah kepada peserta dalam bengkel.

ü  Result orientation yang tinggi ditekankan berdasarkan keperluan penganjur apabila diperlukan melalui saranan selepas bengke

Galeri 

AS SEEN ON
CORPORATE TRAINING

Dapatkan Proposal Percuma Sekarang!

Step 1

Pilih kursus untuk organisasi anda

Step 2

Isikan maklumat organisasi anda dan maklumat program yang ingin anda anjurkan

Step 3

Klik “DAPATKAN PROPOSAL SEKARANG”

Step 4

Kami akan menghantar proposal dalam tempoh masa 3 hari waktu bekerja