CORPORATE TRAINING

Kursus Pengurusan Perniagaan | Intensive Business Mastery | Sumber Manusia | Kewangan

Program Pengurusan Perniagaan dicadangkan khusus mengenai ilmu teori dan praktikal gabungan strategi dan pengurusan yang dirangka dan disusun khas untuk digunakan oleh organisasi atau individu bagi mengurus syarikat atau perniagaan dengan lebih sistematik dan efektif.

Aktiviti utama untuk sebuah syarikat termasuk operasi, pengurusan sumber manusia, kewangan, penjualan, aktiviti pengiklanan dan pemasaran. Aktiviti operasi adalah aktiviti harian syarikat yang terlibat dalam menghasilkan dan menjual produknya, dan menjana pendapatan, serta aktiviti pentadbiran dan penyelenggaraan umum. 

Maka, pengurusan yang betul dan sistematik akan membantu melancarkan operasi syarikat dan memastikan komponen di dalam operasi syarikat diuruskan dengan baik. 

Perlaksanaan program ini membuka peluang dan ruang untuk membantu peserta memahami beberapa strategi dan teknik pengurusan yang berkesan yang tersusun dan berkala. Melalui penglibatan dalam program ini ia sebagai pendedahan ilmu cara paling berkesan kepada peserta terutama pemilik syarikat.

Program ini menerapkan elemen A, B, dan C yang merangkumi:

 • Appearance

Mempelajari teknik mengurus perniagaan dengan sistematik dan efektif

 • Behaviour

Mempelajari bagaimana pentingnya pengurusan syarikat secara professional.

 • Communication

Mempelajari teknik dan strategi komunikasi terhadap pasukan bagi memastikan operasi syarikat berjalan memenuhi
matlamat syarikat.

Apa Yang Akan Diperoleh Para Peserta:

 •  Meningkatkan teknik pengurusan syarikat yang betul dan
  tersusun menggunakan tools dan sistem yang sesuai
 • Memahami konsep dan kepentingan pengurusan terhadap pekerja
  dan kepada syarikat atau organisasi
 • Meningkatkan pengetahuan mengenai pengurusan syarikat  

Apakah Kelebihan Kursus Ini:

 • Bengkel ini dikendalikan oleh penceramah yang pakar dalam bidang jualan. Kursus ini menekankan 80 peratus praktikal dan 20 peratus teori.
 • Jurulatih berpengalaman dalam pengurusan syarikat dan pengurusan manusia. Ini menjadi nilai tambah kepada peserta dalam bengkel.
 • Result orientation yang tinggi ditekankan berdasarkan keperluan penganjur apabila diperlukan melalui saranan selepas bengkel.


antara Organisasi Yang Pernah Kami Berkolaborasi

Klik butang di bawah untuk melihat testimoni pelanggan kami

CORPORATE TRAINING

Dapatkan Proposal Percuma Sekarang!

Step 1

Pilih kursus untuk organisasi anda

Step 2

Isikan maklumat organisasi anda dan maklumat program yang ingin anda anjurkan

Step 3

Klik “DAPATKAN PROPOSAL SEKARANG”

Step 4

Kami akan menghantar proposal dalam tempoh masa 3 hari waktu bekerja

Scroll to Top

Thank You...

Your proposal request has been submitted. We will contact you within 3 days working...